Der indkaldes til den 131. generalforsamling

29 Oktober 2018
I år i andre lokaler end tidligere

Der indkaldes hermed til den 131. ordinære generalforsamling onsdag d. 14. november 2018 kl. 19.00 (dørene åbnes 18.30) loungen på 1. sal i klubhuset ved Vejle Atletikstadion, Helligkildevej 2, 7100 Vejle med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af formand: 

Johnny Andersen, villig til genvalg 

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: 

Ann-Sofie Egsgaard, ikke villig til genvalg 

Martin Scheibner, villig til genvalg 

Jane Jensen, villig til genvalg 

Josefine Haugaard Balle, villig til genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter: 

Nikolaj Breum Bech, villig til genvalg 

Kasper Friborg, ikke villig til genvalg 

8. Valg af 2 revisorer 

9. Valg af revisorsuppleant 

10. Eventuelt

Herunder overrækkelse af jubilæumsgaver og uddeling af idrætsmærker.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7. november 2018.

Kun adgang for medlemmer over 7 år.

Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Hvis forældre ønsker stemmeret, skal de tilmeldes VGF´s VENNER – VGF´s STØTTEFOND inden mødet. Dette kan ske på hjemmesiden under årsprogram; pris 75 kr.

 

Efter generalforsamlingen kl. ca. 21.00, er der bankospil med mange flotte gevinster.

 

Vel mødt til en hyggelig aften.